Přihlášení
 

Zpět na výpis

Etikety

31.10.2016

Jak správně číst etiketu?

Etikety – Jak správně číst etiketu?

Údaje uváděné na etiketách průmyslově vyráběných krmiv obsahují následující informace:

1         Povinné údaje - ze zákona povinně uváděné údaje jsou umístěné na zadní nebo boční straně obalu

2         Ostatní údaje - volitelné údaje, patří sem obchodní text, obrázky apod.

 

Mezi povinné uváděné údaje patří:

Druh krmiva

Dle zákona č. 91/1996 Sb. o krmivech (z.č. 279/2013) rozlišujeme následující kategorie krmiv:

 1. Kompletní krmivo - krmná směs, která vzhledem ke svému složení pokrývá denní krmnou dávku.
 2. Doplňkové krmivo – krmná směs, která má vysoký obsah určitých látek, ale vzhledem ke svému složení pokrývá denní krmnou dávku pouze tehdy, je-li použita v kombinaci s jinými krmivy
 3. Minerální krmivo - doplňkové krmivo obsahující alespoň 40 % hrubého popela

 

Druh zvířete

kočka/pes

 

Indikace životního období zvířete

Kotě, štěně, dospělý, atd.

 

Návod k použití

Obsahuje doporučené dávkování krmiva, které je v souladu s energetickými požadavky zvířete. Pro správné používání je často nutné, aby výrobce uvedl nutnost zajištění čerstvé vody, která musí být k dispozici po celou dobu krmení suchým krmivem. Doporučuje se, aby výrobce uváděl vhodný způsob skladování krmiva, protože klimatické podmínky mohou snižovat kvalitu výrobku.

 

Složení

Uvádí se přesné názvy jednotlivých ingrediencí nebo skupiny (maso a produkty živočišného původu, oleje a tuky, ryby, cereálie apod.). Ingredience se řadí v sestupné postupnosti podle hmotnostního zastoupení.

 

Průměrný obsah živin

Vyjadřuje procentuální zastoupení výživných látek v hotovém výrobku. Na obalech se uvádí obsah živin daného výrobku, což znemožňuje porovnávat suchá a konzervovaná krmiva. Pro jejich porovnání je třeba znát množství živin v sušině (na 100 kcal ME). Tento údaj je orientační.

 

Všechna krmiva pro psy a kočky musí deklarovat následující analytické složky:

 • Obsah bílkovin…………………celkový obsah
 • Obsah tuku………………………celkový obsah
 • Hrubá vláknina………………..celkový obsah
 • Popel ………………………………celkový obsah anorganických látek
 • Vlhkost (je-li nad 14%)

 

Uvádění ostatních živin je nepovinné.

Aditiva

Aditiva je kategorie látek, které jsou přidávány výrobcem z různých důvodů. Například: nutriční aditiva, technologické nebo zootechnické atd. Veškeré přídavné látky, které mají maximální limit pro všechny zvířata, musí být uvedeny na obale a to i množství, které v daném hotovém výrobku je. Pro krmiva pro kočky a psy se běžně používají nutriční aditiva, které zahrnují vitamíny a stopové prvky. Důvodem přidávání vitamínů do krmiv je jejich velká ztráta při procesu výroby .

Do krmiva se přidávají zejména pro zajištění nutriční vyváženosti, vhodné struktury a čerstvosti. Také mají zásadní vliv na barvu, aroma a ochranu poti kažení.

 

Následující aditiva jsou povinně uváděné a mají stanovený maximální limit (například):

 • Vitamin A
 • Vitamin D
 • Meď, zinek, selenium,atd.
 • Konzervanty
 • Antioxidanty
 • Barviva

 

Adresa prodejce

Jméno a kontaktní údaje výrobce nebo distributora

 

Číslo šarže výrobku, číslo schválení závodu

 

Spotřebujte do aneb datum expirace

Obecně platí, jak podle směrnic EU, tak podle našeho zákona, že výrobce musí na obalech granulovaných krmiv pro psy uvádět datum spotřeby (Best before) zkratkou Exp.

 

Čistá hmotnost balení

V závislosti na velikosti balení je předepsána velikost písma, jakou má být balení označeno: „e“ symbol nebo ± x% tolerance.

 

Registrační číslo výrobního závodu

 

Vysvětlivky pojmů:

Extruze - metoda průmyslového zpracování krmiv vysokou teplotou a tlakem

Ingredience (složka) - surovina nebo zpracovaná zemědělská komodita nebo jiný zdroj živin použitý při výrobě krmiv

Živina - metabolicky užitečná součást krmiva, která může být esenciální nebo neesenciální.

Sušina - zbytek po vysušení krmiva. Stanovuje se vysušením při 105°C do konstantní hmotnosti nebo zkrácenou metodou – při 130°C po dobu 40 minut.

Popel (minerální látky) - zbytek po vyžíhání krmiva při 550°C do konstantní hmotnosti. Příklady popelovin v krmivu: sůl, solný liz, živočišné uhlí, minerální doplňková krmiva

Metabolizovatelná energie (ME) -  energie z krmiva, která se nevyloučila ve výkalech, moči ani plynech a používá se k hodnocení krmiv u koček a psů

Zpět na výpis