Přihlášení
 

Orgány sdružení

Orgány společnosti jsou :

1.1. Valné shromáždění

1.2. Představenstvo sdružení -

  • předsedkyně sdružení Jana Burajová

1.3. Sekretariát

1.4. Výbory sdružení:

1.4.1.Výbor pro lokální výrobce

  • předsedkyně výboru Světlana Michálková
  • místopředsedkyně výboru Šárka Šteflová