Přihlášení
 

Orgány sdružení

Orgány společnosti jsou :

1.1. Valné shromáždění

1.2. Představenstvo sdružení

1.3. Sekretariát

1.4. Výbory sdružení:

1.4.1.Výbor pro lokální výrobce