Přihlášení
 

Aktuality

07.02.2019

Evropská komise přijala dne 7. února 2019 nařízení 2019/230 kterým se opravují některá jazyková znění prováděcího nařízení (EU) 2017/2330 o povolení uhličitanu železnatého, chloridu železitého hexahydrátu, síranu železnatého monohydrátu, síranu železnatého heptahydrátu, fumaranu železnatého, chelátu železa a aminokyselin hydrátu, chelátu železa a bílkovinných hydrolyzátů a železnatého chelátu glycinu hydrátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a feridextranu jako doplňkové látky pro selata a o změně nařízení (ES) č. 1334/2003 a (ES) č. 479/2006

Více...

06.02.2019

kterým se mění příloha IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 a příloha XV nařízení Komise (EU) č. 142/2011, pokud jde o veterinární osvědčení při dovozu do Unie týkající se přenosných spongiformních encefalopatií

Více...

28.01.2019

Bezplatné odborné poradenství týkající se výživy domácích zvířat

Více...

28.01.2019

Vláda České republiky schválila usnesením č. 66 ze dne 28. ledna 2019 návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

Více...

03.01.2019

Evropská komise přijala dne 3. ledna 2019 nařízení 2019/10 o povolení přípravku z přírodní směsi illitu-montmorillonitu-kaolinitu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat

Více...

03.01.2019

Evropská komise přijala dne 3. ledna 2019 nařízení 2019/12 o povolení L-argininu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat

Více...

13.12.2018

Evropská komise přijala dne 13. prosince 2018 nařízení 2018/1980, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2325, pokud jde o podmínky povolení přípravků z tekutých lecitinů, hydrolyzovaných lecitinů a lecitinů zbavených oleje jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat

Více...

12.12.2018

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k nařízení 1831/2003 o doplňkových látkách. Komentáře je možné zaslat do 3. dubna 2019.

Více...

11.12.2018

Evropský parlament a Rada Evropské unie přijali dne 11. prosince 2018 nařízení 2019/4 o výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 a o zrušení směrnice Rady 90/167/EHS

Více...

11.12.2018

Evropský parlament a Rada Evropské unie přijali dne 11. prosince 2018 nařízení 2019/6 o veterinárních léčivých přípravcích a o zrušení směrnice 2001/82/ES

Více...

05.12.2018

Evropská komise přijala dne 5. prosince 2018, kterým se opravují přílohy IV, VI a VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 o uvádění na trh a používání krmiv a kterým se opravují některá jazyková znění příloh II, IV, V a VI uvedeného nařízení

Více...

09.11.2018

Schválení FEDIAF Kodexu k označování stálým výborem SCoPAFF

Více...

17.10.2018

Evropská komise přijala dne 17. října 2018 nařízení 2018/1559 o povolení kmínové tinktury (Cuminum cyminum L.) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat

Více...

17.10.2018

Evropská komise přijala dne 17. října 2018 nařízení o povolení nového užití přípravku Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) jako doplňkové látky pro kočky a psy (držitel povolení Centro Sperimentale del Latte)

Více...

12.10.2018

Skandinávský seminář o krmivech pro domácí zvířata

Více...

« 1 2 »