Přihlášení
 

Aktuality

04.03.2024

Antibyrokratická komise Ministerstva zemědělství (ABK) byla zřízena ministrem zemědělství ve snaze snížit stoupající administrativní náročnost různých opatření uplatňovaných a využívaných v resortu zemědělství.

Více...

27.02.2024

Uvědomujeme si, že lidé chtějí svým zvířatům dávat potravu, jejíž výroba nezatěžuje životní prostředí. Při výběru surovin pro výrobu potravy pro domácí zvířata dbáme na odpovědný a trvale udržitelný způsob jejich zajišťování.

Více...

22.02.2024

Česká republika společně s dalšími státy vyzývá k lepší ochraně evropského trhu s plynem

Více...

21.02.2024

V souvislosti se zveřejněním výzev k předkládání návrhů na propagační programy pro zemědělské produkty pro rok 2024 Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond společně pořádají workshop „EU Politika propagace – aktuální stav a možnosti“.

Více...

16.02.2024

Ministerstvo financí zve na webinář Mezinárodní finanční korporace (International Finance Corporation, IFC), člena Skupiny Světové banky, který se uskuteční dne 22.02.2024. Tématem webináře bude představení finančních produktů IFC pro soukromý sektor a osvětlení praktických možností spolupráce s IFC.

Více...

14.02.2024

Stručný průvodce pravidel pro malé, střední podnikatele a pro řemeslníky.

Více...

09.02.2024

Hotová krmiva jsou oblíbeným a vhodným způsobem stravování domácích mazlíčků. Moderní chovatelé dobře vědí, že každý pes či kočka má jiné potřeby a pečlivě vybírají nejvhodnější krmiva podle svých podmínek.

Více...

06.02.2024

Více...

30.01.2024

Náležitá péče podniků v oblasti udržitelnosti: Rada a Parlament dosáhly dohody v zájmu ochrany životního prostředí a lidských práv

Více...

26.01.2024

Evropská komise vyzvala k předložení informací formou zpětné vazby týkající se revidované směrnice o obnovitelných zdrojích energie (směrnice (EU) 2023/2413).

Více...

24.01.2024

Stanovení a přezkum maximálních úrovní některých nežádoucích látek obsažených v krmivu

Více...

22.01.2024

Rizika a dopady změny klimatu v Evropě, klimatické cíle Evropské unie pro rok 2040, podpora uhelných regionů při jejich proměně po roce 2027 nebo cirkulární ekonomika, recyklace a využívání zdrojů byly tématy neformální Rady ministrů životního prostředí.

Více...

19.01.2024

Zelený týden je jedním z nejtradičnějších veletrhů v Německu a jednou z nejznámějších akcí v zemi. Byl založen v roce 1926 v Berlíně ve zlatých dvacátých letech a je jedinečný jako přední mezinárodní veletrh potravinářství, zemědělství a zahradnictví. Zelený týden je také platformou pro aktuální společenská témata, jako je ochrana klimatu, oběhové hospodářství, ochrana zdrojů a udržitelné využívání půdy.

Více...

16.01.2024

FEDIAF s potěšením oznamuje jmenování Sonie Franckové novou generální tajemnicí.

Více...

12.01.2024

Podnikový sektor může být považován za největšího příjemce trvalých výhod ze zavedení eura jako zákonné měny v české ekonomice. Zejména podniky s vysokým podílem zahraničně obchodních aktivit budou moci vyčíslovat nezanedbatelné úspory. Zvýší to stabilitu podnikání, které nebude zatěžováno často nepředvídatelnými kurzovými pohyby.

Více...

« 1 2 3 4 7 9 12 »