Přihlášení
 

Užitečné informace

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17

117 05 Praha 1

http://www.mze.cz/ eagri.cz

E-mail: info@mze.czposta@mze.cz

tel. 221 811 111

 

odbor živočišných komodit

oddělení komodit skotu a krmiv

Ing. Juraj Saksún, vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru

E-mail: juraj.saksun@mze.cz

tel. 221 812 642

 

 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Hroznová 63/2

603 00 Brno

http://www.ukzuz.cz/

E-mail: ukzuz@ukzuz.cz, podatelna@ukzuz.cz

Tel. 543 548 111

 

Státní veterinární správa

Slezská 100/7

120 56 Praha 2

http://www.svscr.cz/

E-mail: epodatelna@svscr.cz

Tel. 227 010 219

 

 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Květná 15

603 00 Brno

http://www.szpi.gov.cz/

e-mail: info@szpi.gov.cz

tel. 542 426 625