Přihlášení
 

Základní informace

 • Sdružení výrobců potravy pro domácí zvířata (SVPDZ) je zájmové sdružení právnických osob, které jsou aktivně zapojeny do výroby potravy pro domácí zvířata v ČR nebo v zahraničí a bylo založeno v souladu s § 20f občanského zákoníku.

 

 • Hlavní cíl: Ochrana a podpora společných zájmů výrobců potravy pro domácí zvířata v oblastech majících vliv na výrobu, uvedení na trh, distribuci a prodej potravy pro domácí zvířata výrobků.

 

 • Datum založení : 13. 10. 2003

 

 • Sídlo: Pražská 320, 257 21 Poříčí nad Sázavou

 

 • : 71 28 43 71

 

 • Sdružení výrobců potravy pro domácí zvířata je zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle L, vložka 58845

 

 • Členství : Sdružení je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu právnických osob, které se zabývají výrobou potravy pro domácí zvířata.

Členy SVPDZ se mohou stát:

- právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem České republiky a vyrábějící v České republice potravu pro domácí zvířata nebo které patří ke skupině aktivně zapojené do výroby potravy pro domácí zvířata v ČR;

- právnické osoby ( výlučná obchodní zastoupení zahraničních výrobců ), které obchodují s potravou na území České republiky, a kteří zde nemají vlastní výrobní zázemí.

 

 • Statutárním orgánem sdružení je představenstvo sdružení, které má tři členy :

Předseda sdružení: Mgr. Jana Burajová

Místopředseda sdružení: sdružení: Šárka Šteflová

Člen představenstva sdružení: Zdeněk Ďarmek

 

 • Cíle :
  • vypracování a předkládání návrhů a stanovisek v oblasti průmyslu potravy pro domácí zvířata příslušným úřadům a institucím,
  • zastupování společných zájmů členů při jednáních s příslušnými stáními orgány, profesními komorami a ostatními institucemi,
  • poskytování informací zainteresovaným stranám o průmyslu potravy pro domácí zvířata,
  • získávání informací týkajících se průmyslu potravy pro domácí zvířata a jejich distribuce členům sdružení,
  • podpora vzdělávání a informovanosti společnosti o průmyslu potravy pro domácí zvířata,
  • rozšiřování a prohlubování povědomí veřejnosti o významu zodpovědnému vztahu k domácím zvířatům.

 

 • Sdružení výrobců potravy pro domácí zvířata je řádným členem evropského sdružení FEDIAF.

LOGO