Přihlášení
 

Aktuality

24.05.2023

Eurostat, statistický úřad Evropské unie, dnes zveřejnil dokument „Udržitelný rozvoj v Evropské unii – monitorovací zpráva o pokroku při plnění cílů udržitelného rozvoje v kontextu EU – vydání za rok 2023“, který poskytuje statistický přehled o pokroku při plnění cílů udržitelného rozvoje v EU.

Více...

15.05.2023

Ministerstvo životního prostředí zve veřejnost, aby se zapojila do probíhající veřejné konzultace k aktualizaci Politiky ochrany klimatu v ČR.

Více...

10.05.2023

k představení návrhu nové unijní legislativy v oblasti podpory biologické rozmanitosti – nařízení o obnově přírody

Více...

03.05.2023

K 1. 1. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 359/2022 Sb., jímž došlo k rozsáhlým změnám v zákoně č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle a nekalých obchodních praktikách při prodeji zemědělských a potravinářských produktů, a to především v důsledku nutnosti transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/633 ze dne 17. dubna 2019 o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal informační list, v němž detailně popisuje a vysvětluje základní principy, na kterých je nová zákonná regulace postavena. Informační list je určen zejména adresátům novelizovaného zákona a odborné veřejnosti.

Více...

29.04.2023

Česká republika a celá Evropa se žene do obalové krize. Nehledí se přitom na lidské zdraví, životní prostředí ani podnikatele a spotřebitele

Více...

27.04.2023

Seminář poskytne užitečné informace o aktuální situaci v oblasti ekonomické migrace.

Více...

27.04.2023

Česká informační agentura životního prostředí pořádá 1. ročník konference Životní prostředí – prostředí každého z nás, která se uskuteční 27. dubna 2023 v Ballingově sálu Národní technické knihovny v Praze.

Více...

25.04.2023

Nebezpečné lži a hoaxy spojené s dovozem produktů z Ukrajiny

Více...

24.04.2023

pozvánka na debatu „Náležitá péče podniků v oblasti udržitelnosti“ pořádanou CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice

Více...

24.04.2023

Více...

23.04.2023

Předseda Rady kvality České republiky Eduard Muřický vyhlásil jménem Rady kvality České republiky, která je zřízena při Ministerstvu průmyslu a obchodu, Národní ceny České republiky pro rok 2023.

Více...

22.04.2023

ze dne 15. února 2023 o obnovení povolení vitaminu E jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení nařízení (EU) č. 26/2011

Více...

20.04.2023

ze dne 11. března 2022, o povolení kyseliny jablečné, kyseliny citronové z Aspergillus niger DSM 25794 nebo CGMCC 4513/CGMCC 5751 nebo CICC 40347/CGMCC 5343, kyseliny sorbové a sorbanu draselného, kyseliny octové, hydrogendvojoctanu sodného a octanu vápenatého, kyseliny propionové, propionanu sodného, propionanu vápenatého a propionanu amonného, kyseliny mravenčí, mravenčanu sodného, mravenčanu vápenatého a mravenčanu amonného a kyseliny mléčné z Bacillus coagulans (LMG S-26145 nebo DSM 23965) nebo Bacillus smithii (LMG S-27890) nebo Bacillus subtilis (LMG S-27889) a mléčnanu vápenatého jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)

Více...

20.04.2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu v návaznosti na ustanovení §96e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka popisuje postup odvodu nadměrného majetkového prospěchu do státního rozpočtu.

Více...

17.04.2023

Více než 120 sdružení obalového průmyslu vyzývá k zachování právního základu nařízení o obalech a obalových odpadech na vnitřním trhu.

Více...

« 1 2 3 4 5 6 7 8 10 »