Přihlášení
 

Aktuality

13.02.2020

Evropská komise přijala dne 13. února 2020 prováděcí nařízení o obnovení povolení endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger CBS 109.713 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, výkrm krůt, odchov krůt, menšinové druhy ptactva (s výjimkou nosnic) a okrasné ptactvo a o zrušení nařízení (ES) č. 1380/2007, (ES) č. 1096/2009 a prováděcího nařízení (EU) č. 843/2012 (držitel povolení BASF SE)

Více...

07.02.2020

Evropská komise přijala dne 7. února 2020 prováděcí nařízení o povolení přípravku z Bacillus subtilis KCCM 10673P a Aspergillus oryzae KCTC 10258BP jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat

Více...

06.02.2020

Evropská komise přijala dne 6. února 2020 prováděcí nařízení o povolení briliantové modři FCF jako doplňkové látky pro kočky a psy

Více...

05.02.2020

Evropská komise přijala dne 5. února 2020 prováděcí nařízení o povolení tartrazinu jako doplňkové látky pro psy, kočky, okrasné ryby, okrasné ptactvo živící se zrním a malé hlodavce

Více...

24.01.2020

V reakci na diskuzi ohledně úlohy sacharidů FEDIAF spolupracoval s odborníky na výživu při vydání nového informačního listu týkajího se sacharidů v potravě pro psi a kočky.

Více...

24.01.2020

Sacharidy jsou skupinou sloučenin s biochemickou strukturou založenou na uhlíku (C), vodíku (H) a kyslíku (O).

Více...

23.01.2020

Evropská komise přijala dne 23. ledna 2020 prováděcí nařízení o povolení látky ponceau 4R jako doplňkové látky pro psy, kočky a okrasné ryby

Více...

23.01.2020

Evropská komise přijala dne 23. ledna 2020 prováděcí nařízení o povolení mravenčanu sodného jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat

Více...

13.12.2019

Chovatelé dnes mají pro zdraví a spokojenost svých zvířecích společníků k dispozici celou řadu kvalitních hotových krmiv. Z této široké nabídky si může každý vybrat krmivo, které jeho mazlíčkovi poskytne potřebnou výživu v takové podobě (např. suché či vlhké), která mu nejvíce vyhovuje.

Více...

26.11.2019

Evropská komise přijala dne 26. listopadu 2019 prováděcí nařízení o povolení L-lysinu báze, kapalného, L-lysin-monohydrochloridu, kapalného, L-lysin-monohydrochloridu, technicky čistého a L-lysin-sulfátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat

Více...

26.11.2019

Evropská komise přijala dne 26. listopadu 2019 prováděcí nařízení o povolení fenylmethanthiolu, benzyl(methyl)sulfidu, 2-pentylthiofenu, tridec-2-enalu, 12-methyltridekanalu, 2,5-dimethylfenolu, hexa-2(trans),4(trans)-dienalu a 2-ethyl-4-hydroxy-5-methyl-3(2H)-furanonu jako doplňkových látek pro kočky a psy

Více...

22.11.2019

Evropská komise přijala dne 22. listopadu 2019 prováděcí nařízení o povolení kasiové gumy jako doplňkové látky pro kočky a psy

Více...

12.11.2019

Evropská komise přijala dne 12. listopadu prováděcí rozhodnutí, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro průmysl potravin, nápojů a mléka

Více...

24.10.2019

Při výrobě vlhkých krmiv se jednotlivé suroviny smísí a vaří v hermeticky uzavřené konzervě, vaničce či kapsičce. Obsah pak zůstává sterilní po celou dobu trvanlivosti, případně do otevření. Tato krmiva mohou mít podobu kousků v omáčce, šťávě či želé, bochánků nebo pěny.

Více...

04.10.2019

kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES

Více...

« 1 2 3 4 5 6 7 »