Přihlášení
 

Aktuality

01.05.2019

FEDIAF definuje hlavní oblasti zájmu pro rok 2019

Více...

12.04.2019

Označování krmiv pro domácí mazlíčky spadá v EU pod legislativu pro výrobu krmiv. Nemá ani svá vlastní pravidla, ani se na ně nevztahují předpisy pro lidské potraviny. Některé z používaných termínů se tedy vztahují spíše na farmy než na chov mazlíčků.

Více...

25.03.2019

kterým se mĎní příloha provádĎcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v urĀitých Ālenských státech

Více...

17.03.2019

Život s domácím mazlíčkem má mnoho dobře popsaných a prozkoumaných výhod, ze kterých můžou těžit všichni – od dětí až po seniory a osoby se zvláštními potřebami.

Více...

07.02.2019

Evropská komise přijala dne 7. února 2019 nařízení 2019/230 kterým se opravují některá jazyková znění prováděcího nařízení (EU) 2017/2330 o povolení uhličitanu železnatého, chloridu železitého hexahydrátu, síranu železnatého monohydrátu, síranu železnatého heptahydrátu, fumaranu železnatého, chelátu železa a aminokyselin hydrátu, chelátu železa a bílkovinných hydrolyzátů a železnatého chelátu glycinu hydrátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a feridextranu jako doplňkové látky pro selata a o změně nařízení (ES) č. 1334/2003 a (ES) č. 479/2006

Více...

06.02.2019

Evropská komise přijala dne 6. února 2019 nařízení, kterým se mění příloha IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 a příloha XV nařízení Komise (EU) č. 142/2011, pokud jde o veterinární osvědčení při dovozu do Unie týkající se přenosných spongiformních encefalopatií

Více...

28.01.2019

Bezplatné odborné poradenství týkající se výživy domácích zvířat

Více...

28.01.2019

Vláda České republiky schválila usnesením č. 66 ze dne 28. ledna 2019 návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

Více...

03.01.2019

Evropská komise přijala dne 3. ledna 2019 nařízení 2019/10 o povolení přípravku z přírodní směsi illitu-montmorillonitu-kaolinitu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat

Více...

03.01.2019

Evropská komise přijala dne 3. ledna 2019 nařízení 2019/12 o povolení L-argininu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat

Více...

13.12.2018

Evropská komise přijala dne 13. prosince 2018 nařízení 2018/1980, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2325, pokud jde o podmínky povolení přípravků z tekutých lecitinů, hydrolyzovaných lecitinů a lecitinů zbavených oleje jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat

Více...

12.12.2018

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k nařízení 1831/2003 o doplňkových látkách. Komentáře je možné zaslat do 3. dubna 2019.

Více...

11.12.2018

Evropský parlament a Rada Evropské unie přijali dne 11. prosince 2018 nařízení 2019/4 o výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 a o zrušení směrnice Rady 90/167/EHS

Více...

11.12.2018

Evropský parlament a Rada Evropské unie přijali dne 11. prosince 2018 nařízení 2019/6 o veterinárních léčivých přípravcích a o zrušení směrnice 2001/82/ES

Více...

05.12.2018

Evropská komise přijala dne 5. prosince 2018, kterým se opravují přílohy IV, VI a VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 o uvádění na trh a používání krmiv a kterým se opravují některá jazyková znění příloh II, IV, V a VI uvedeného nařízení

Více...

« 1 2 3 4 5 »