Přihlášení
 

Aktuality

20.01.2023

Dog Photography Awards pořádá měsíční soutěže pro profesionální, amatérské a studentské fotografy po celém světě, jakož i každoroční soutěž, která je jednou z nejzajímavějších soutěží v oblasti psí fotografie současnosti.

Více...

17.01.2023

kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2021/1165, kterým se povolují některé produkty a látky pro použití v ekologické produkci a stanoví jejich seznamy

Více...

12.01.2023

o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny

Více...

11.01.2023

Hotová krmiva pro zvířecí mazlíčky dnes seženeme ve většině zemí světa a na nejrůznějších místech – v chovatelských potřebách, veterinárních ordinacích a na klinikách, v supermarketech, velkoobchodech i na internetu.

Více...

06.01.2023

Evropská komise přezkoumá požadavky týkající se obalů a obalových odpadů v EU. To bude zahrnovat posouzení toho, jak: 1/zlepšit koncepci obalových materiálů, aby se zvýšilo jejich opětovně používání a recyklace, 2/ zvýšit obsah recyklovaného materiálu v obalech, 3/ bojovat proti nadměrnému množství obalů a 4/ snížit objem obalů.

Více...

05.01.2023

Komise vydala dne 06/01/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/59 ze dne 5. ledna 2023 o povolení přípravku Pediococcus pentosaceus DSM 32292 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat.

Více...

05.01.2023

Komise vydala dne 06/01/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/61 ze dne 5. ledna 2023 o povolení přípravku endo-1,4- beta-glukanázy z Aspergillus niger CBS 120604, přípravku endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Aspergillus neoniger MUCL 39199, přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma citrinoviride MUCL 39203 a přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma citrinoviride CBS 614.94 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat.

Více...

01.01.2023

Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna pod číslem 359/2022 novela zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle a nekalých obchodních praktikách při prodeji zemědělských a potravinářských produktů, která nabyla účinnosti 1. lednem 2023. Novelou Česká republika implementovala směrnici EU 2019/633, o nekalých praktikách

Více...

21.12.2022

Více...

20.12.2022

FEDIAF vydal poslední informační zpravodaj roku 2022 obsahující novinky z evropského průmyslu potravy pro domácí zvířata.

Více...

20.12.2022

Dne 20. 12. 2022 došlo ke zveřejnění excelovského souboru: Propočet velikosti podniku, pro identifikaci velikosti podniku na základě propojených a partnerských podniků, kterým žadatel prokáže, že dle účetní závěrky za rok 2021 je velkým podnikem.

Více...

06.12.2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu přijímá žádosti v rámci Výzvy 1 z Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen až do 8. února 2023.

Více...

28.11.2022

Evropská komise připravila návrh Nařízení o označování ekologických krmiv pro zvířata v zájmovém chovu

Více...

22.11.2022

kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech, ve znění vyhlášky č. 20/2020 Sb.

Více...

15.11.2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu začalo přijímat žádosti o dotace z programu podpory pro velké firmy na pomoc se zvýšenými náklady na plyn a elektřinu podle tzv. Dočasného krizového rámce Evropské komise (DKR). Podnikatelé mohou žádat do 31. ledna 2023, připraveno je až 30 miliard korun.

Více...

« 1 2 3 4 5 6 7 »