Přihlášení
 

Aktuality

05.06.2019

Evropská komise přijala dne 5.června nařízení o povolení zinečnatého chelátu síranu methioninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat

Více...

29.05.2019

Evropská komise přijala dne 29. května 2019 prováděcí nařízení 2019/900 o povolení 8-merkapto-p-menthan-3-onu a p-menth-1-en-8-thiolu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat

Více...

29.05.2019

Evropská komise přijala dne 29. května 2019 prováděcí nařízení 2019/901 o povolení riboflavinu z Ashbya gossypii (DSM 23096), riboflavinu z Bacillus subtilis (DSM 17339 a/nebo DSM 23984) a sodné soli riboflavin-5′-fosfátu z Bacillus subtilis (DSM 17339 a/nebo DSM 23984) (zdroje vitaminu B2) jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat

Více...

29.05.2019

Evropská komise přijala dne 29. května 2019 prováděcí nařízení 2019/913 o obnovení povolení uhličitanu lanthanitého oktahydrátu jako doplňkové látky pro kočky a o zrušení nařízení (ES) č. 163/2008 (držitel povolení Bayer HealthCare AG)

Více...

28.05.2019

Evropská komise přijala dne 28. května 2019 prováděcí nařízení 2019/894 o povolení L-threoninu z Escherichia coli CGMCC 7.232 jako doplňkové látky pro všechny druhyzvířat o povolení L-threoninu z Escherichia coli CGMCC 7.232 jako doplňkové látky pro všechny druhyzvířat

Více...

17.05.2019

Evropská komise přijala dne 17. května 2019 prováděcí nařízení 2019/804 o obnovení povolení organické formy selenu ze Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 a selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a o zrušení nařízení (ES) č. 1750/2006 a (ES) č. 634/2007

Více...

14.05.2019

Evropská komise přijala dne 14. května 2019 prováděcí nařízení 2019/764 o povolení přípravku z Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 a Lactobacillus buchneri CNCM I4323/NCIMB 40788 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat

Více...

01.05.2019

FEDIAF definuje hlavní oblasti zájmu pro rok 2019

Více...

12.04.2019

Označování krmiv pro domácí mazlíčky spadá v EU pod legislativu pro výrobu krmiv. Nemá ani svá vlastní pravidla, ani se na ně nevztahují předpisy pro lidské potraviny. Některé z používaných termínů se tedy vztahují spíše na farmy než na chov mazlíčků.

Více...

25.03.2019

kterým se mĎní příloha provádĎcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v urĀitých Ālenských státech

Více...

17.03.2019

Život s domácím mazlíčkem má mnoho dobře popsaných a prozkoumaných výhod, ze kterých můžou těžit všichni – od dětí až po seniory a osoby se zvláštními potřebami.

Více...

07.02.2019

Evropská komise přijala dne 7. února 2019 nařízení 2019/230 kterým se opravují některá jazyková znění prováděcího nařízení (EU) 2017/2330 o povolení uhličitanu železnatého, chloridu železitého hexahydrátu, síranu železnatého monohydrátu, síranu železnatého heptahydrátu, fumaranu železnatého, chelátu železa a aminokyselin hydrátu, chelátu železa a bílkovinných hydrolyzátů a železnatého chelátu glycinu hydrátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a feridextranu jako doplňkové látky pro selata a o změně nařízení (ES) č. 1334/2003 a (ES) č. 479/2006

Více...

06.02.2019

Evropská komise přijala dne 6. února 2019 nařízení, kterým se mění příloha IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 a příloha XV nařízení Komise (EU) č. 142/2011, pokud jde o veterinární osvědčení při dovozu do Unie týkající se přenosných spongiformních encefalopatií

Více...

28.01.2019

Bezplatné odborné poradenství týkající se výživy domácích zvířat

Více...

28.01.2019

Vláda České republiky schválila usnesením č. 66 ze dne 28. ledna 2019 návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

Více...

« 1 3 4 5 6 7 8 9 »