Přihlášení
 

Aktuality

09.07.2020

Evropská komise přijala prováděcí nařízení o povolení L-lysinu báze, kapalného, L-lysin-sulfátu a L-lysin-monohydrochloridu, technicky čistého, jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat

Více...

09.07.2020

Evropská komise přijala prováděcí nařízení o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) z Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) jako doplňkové látky pro výkrm všech druhů ptactva kromě výkrmu kuřat, okrasné ptactvo, všechny druhy odstavených prasatovitých kromě odstavených selat a výkrm všech druhů prasatovitých kromě výkrmu prasat (držitel povolení Berg und Schmidt GmbH Co. KG)

Více...

26.06.2020

Nová data FEDIAF o evropském průmyslu potravy pro domácí zvířata

Více...

19.06.2020

FEDIAF - první virtuální valné shromáždění konané dne 19. 6. 2020, přivítání nové prezidentky FEDIAF Annet Palamba

Více...

17.06.2020

Evropská komise přijala nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o požadavky na vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup

Více...

09.06.2020

Evropská komise přijala nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o mikrobiologické normy pro syrové krmivo pro zvířata v zájmovém chovu, požadavky na schválená zařízení, technické parametry použitelné na alternativní metodu proces zplyňování podle Brookese a hydrolýzu tavených/škvařených tuků a vývoz zpracovaného hnoje, určité krve, krevních výrobků a meziproduktů

Více...

02.06.2020

Více...

20.04.2020

Evropská komise přijala prováděcí nařízení, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků

Více...

30.03.2020

Evropská komise přijala prováděcí nařízení o dočasných opatřeních pro omezení rizik pro zdraví lidí, zvířat a rostlin a pro dobré životní podmínky zvířat během určitých závažných narušení kontrolních systémů členských států v důsledku onemocnění koronavirem (COVID-19)

Více...

20.03.2020

FEDIAF vítá zveřejnění nového nařízení o dietetických krmivech pro domácí zvířata (PARNUTs) v Úředním věstníku Evropské unie

Více...

16.03.2020

Domácí zvířata a nový koronavirus

Více...

05.03.2020

Evropská komise přijala prováděcí nařízení o povolení L-leucinu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat

Více...

05.03.2020

Evropská komise přijala nařízení o povolení norbixinu (annatto F) jako doplňkové látky pro kočky a psy

Více...

04.03.2020

Evropská komise přijala dne 4. března 2020 nařízení, kterým se stanoví seznam určených užití krmiv určených ke zvláštním účelům výživy a zrušuje směrnice 2008/38/ES

Více...

03.03.2020

Evropská komise přijala dne 3. března 2020 prováděcí nařízení, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku pro Ukrajinu na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat některé drůbeží komodity v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků

Více...

« 1 4 5 6 7 8 9 10 12 »