Přihlášení
 

Aktuality

24.01.2020

Sacharidy jsou skupinou sloučenin s biochemickou strukturou založenou na uhlíku (C), vodíku (H) a kyslíku (O).

Více...

23.01.2020

Evropská komise přijala dne 23. ledna 2020 prováděcí nařízení o povolení látky ponceau 4R jako doplňkové látky pro psy, kočky a okrasné ryby

Více...

23.01.2020

Evropská komise přijala dne 23. ledna 2020 prováděcí nařízení o povolení mravenčanu sodného jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat

Více...

13.12.2019

Chovatelé dnes mají pro zdraví a spokojenost svých zvířecích společníků k dispozici celou řadu kvalitních hotových krmiv. Z této široké nabídky si může každý vybrat krmivo, které jeho mazlíčkovi poskytne potřebnou výživu v takové podobě (např. suché či vlhké), která mu nejvíce vyhovuje.

Více...

26.11.2019

Evropská komise přijala dne 26. listopadu 2019 prováděcí nařízení o povolení L-lysinu báze, kapalného, L-lysin-monohydrochloridu, kapalného, L-lysin-monohydrochloridu, technicky čistého a L-lysin-sulfátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat

Více...

26.11.2019

Evropská komise přijala dne 26. listopadu 2019 prováděcí nařízení o povolení fenylmethanthiolu, benzyl(methyl)sulfidu, 2-pentylthiofenu, tridec-2-enalu, 12-methyltridekanalu, 2,5-dimethylfenolu, hexa-2(trans),4(trans)-dienalu a 2-ethyl-4-hydroxy-5-methyl-3(2H)-furanonu jako doplňkových látek pro kočky a psy

Více...

22.11.2019

Evropská komise přijala dne 22. listopadu 2019 prováděcí nařízení o povolení kasiové gumy jako doplňkové látky pro kočky a psy

Více...

12.11.2019

Evropská komise přijala dne 12. listopadu prováděcí rozhodnutí, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro průmysl potravin, nápojů a mléka

Více...

24.10.2019

Při výrobě vlhkých krmiv se jednotlivé suroviny smísí a vaří v hermeticky uzavřené konzervě, vaničce či kapsičce. Obsah pak zůstává sterilní po celou dobu trvanlivosti, případně do otevření. Tato krmiva mohou mít podobu kousků v omáčce, šťávě či želé, bochánků nebo pěny.

Více...

04.10.2019

kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES

Více...

30.09.2019

Informace o českém trhu s potravou pro domácí zvířata

Více...

24.09.2019

FEDIAF a ASSALCO představí na veterinární konferenci v Turíně koncept autonomní regulace a nový odborný posudek týkající se sacharidů

Více...

03.09.2019

Obsahem klíčových živin – proteinů, sacharidů, tuků, minerálů a vitamínů – v krmivech se zabýváme často. Nemenší pozornost si však pro své zdravotní přínosy zaslouží ještě jedna živina, a tou je voda.

Více...

12.08.2019

Psi a kočky mají různé výživové potřeby, a proto mají i jejich krmiva rozdílné složení. Kompletní, vyvážené krmivo poskytuje zvířeti, kterému je určeno všechny potřebné živiny ve správných poměrech.

Více...

31.07.2019

Evropská komise přijala dne 31. července 2019 nařízení, o povolení L-valinu z Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat

Více...

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »