Přihlášení
 

Aktuality

25.08.2022

Lidé chtějí svým zvířatům dávat potravu, jejíž výroba nezatěžuje životní prostředí. Trvale udržitelné suroviny, výroba šetrná k životnímu prostředí, recyklovatelné obalové materiály – všechny tyto faktory hrají klíčovou úlohu při zajišťování dlouhodobé udržitelnosti odvětví výroby potravy pro domácí zvířata.

Více...

10.08.2022

Zákonem č. 246/2022 Sb. byl změněn zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, s účinností od 1. října 2022

Více...

10.08.2022

Zákonem č. 247/2022 Sb. byl změněn zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. října 2022

Více...

19.07.2022

Vysoké teploty mohou způsobit problémy hospodářským i zájmovým zvířatům

Více...

17.07.2022

zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů

Více...

17.07.2022

zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů

Více...

01.07.2022

kterým se mění nařízení (EU) č. 68/2013 o katalogu pro krmné suroviny

Více...

30.06.2022

SVPDZ připravilo dokument "Fakta a čísla 2021", který obsahuje statistické informace o českém trhu s potravinami pro domácí zvířata za rok 2021

Více...

27.06.2022

Ve dnech 22. a 23. června úspěšně proběhl první kongres FEDIAF a mimořádné valné shromáždění po dvou letech pandemie.

Více...

15.06.2022

Otázky a odpovědi týkající se reakce Komise na návrh zákona Spojeného království, který se odchyluje od klíčových částí Protokolu o Irsku/Severním Irsku

Více...

14.06.2022

FEDIAF EuropeanPetFood zveřejnil svá každoroční fakta a čísla o populaci domácích zvířat a trhu s krmivy pro domácí zvířata v Evropě.

Více...

24.05.2022

Více...

19.04.2022

Hotová krmiva jsou oblíbeným a vhodným způsobem stravování domácích mazlíčků. Moderní chovatelé dobře vědí, že každý pes či kočka má jiné potřeby a pečlivě vybírají nejvhodnější krmiva podle svých podmínek.

Více...

25.03.2022

FEDIAF oficiálně oznámil program a zahájil registraci na kongres a výroční valnou hromadu, které se budou konat v červnu 2022 v Bruselu.

Více...

15.03.2022

In the past couple of months, FEDIAF has been actively promoting its commitment to environmental sustainability by signing the EU Code of Conduct as well as releasing a position paper on the revision of the renewable energy directive.

Více...

« 1 2 3 4 5 6 9 11 »