Přihlášení
 

Aktuality

26.06.2019

Evropská komise přijala dne 26. června 2019 nařízení, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o požadavky na vývoz produktů obsahujících zpracované živočišné bílkoviny získané z přežvýkavců a nepřežvýkavců

Více...

25.06.2019

Evropská komise přijala dne 25. června 2019 nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o harmonizaci seznamu schválených nebo registrovaných zařízení, podniků a provozovatelů a o sledovatelnost některých vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů

Více...

24.06.2019

Generální ředitelé evropského potravinářského průmyslu diskutují o budoucích trendech

Více...

19.06.2019

Více...

17.06.2019

Nejnovější statistiky Evropské federace krmiv pro domácí zvířata

Více...

12.06.2019

Evropská komise přijala dne 12. června 2019 nařízení 2019/962, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vytvoření dvou nových funkčních skupin doplňkových láte

Více...

05.06.2019

Evropská komise přijala dne 5.června nařízení o povolení zinečnatého chelátu síranu methioninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat

Více...

29.05.2019

Evropská komise přijala dne 29. května 2019 prováděcí nařízení 2019/900 o povolení 8-merkapto-p-menthan-3-onu a p-menth-1-en-8-thiolu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat

Více...

29.05.2019

Evropská komise přijala dne 29. května 2019 prováděcí nařízení 2019/901 o povolení riboflavinu z Ashbya gossypii (DSM 23096), riboflavinu z Bacillus subtilis (DSM 17339 a/nebo DSM 23984) a sodné soli riboflavin-5′-fosfátu z Bacillus subtilis (DSM 17339 a/nebo DSM 23984) (zdroje vitaminu B2) jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat

Více...

29.05.2019

Evropská komise přijala dne 29. května 2019 prováděcí nařízení 2019/913 o obnovení povolení uhličitanu lanthanitého oktahydrátu jako doplňkové látky pro kočky a o zrušení nařízení (ES) č. 163/2008 (držitel povolení Bayer HealthCare AG)

Více...

28.05.2019

Evropská komise přijala dne 28. května 2019 prováděcí nařízení 2019/894 o povolení L-threoninu z Escherichia coli CGMCC 7.232 jako doplňkové látky pro všechny druhyzvířat o povolení L-threoninu z Escherichia coli CGMCC 7.232 jako doplňkové látky pro všechny druhyzvířat

Více...

17.05.2019

Evropská komise přijala dne 17. května 2019 prováděcí nařízení 2019/804 o obnovení povolení organické formy selenu ze Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 a selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a o zrušení nařízení (ES) č. 1750/2006 a (ES) č. 634/2007

Více...

14.05.2019

Evropská komise přijala dne 14. května 2019 prováděcí nařízení 2019/764 o povolení přípravku z Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 a Lactobacillus buchneri CNCM I4323/NCIMB 40788 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat

Více...

01.05.2019

FEDIAF definuje hlavní oblasti zájmu pro rok 2019

Více...

12.04.2019

Označování krmiv pro domácí mazlíčky spadá v EU pod legislativu pro výrobu krmiv. Nemá ani svá vlastní pravidla, ani se na ně nevztahují předpisy pro lidské potraviny. Některé z používaných termínů se tedy vztahují spíše na farmy než na chov mazlíčků.

Více...

« 1 2 3 4 »