Přihlášení
 

Aktuality

07.10.2022

EuropeanPetFood je zklamán, že Evropský parlament nechránil kritické složky krmiv pro domácí zvířata tím, že by pokračoval ve změnách pravidel EU pro biopaliva v rámci FuelEU Maritime.

Více...

28.09.2022

Na akci Pet Alliance Europe v Résidence Palace v Bruselu se europoslanci připojili k organizacím pro dobré životní podmínky zvířat, asociacím asistenčních zvířat, rodičům domácích mazlíčků a k jejich mazlíčkům, aby oslavili #PetPower v EU.

Více...

14.09.2022

FEDIAF oznamuje své zklamání nad nezavedením ustanovení do směrnice o obnovitelných zdrojích energie

Více...

07.09.2022

Ponechte si krmivo pro domácí mazlíčky - ne pro palivové nádrže

Více...

06.09.2022

Článek FEDIAF k problematice biopaliv a potenciálního využití vedlejších produktů živočišné výroby kategorie 3.

Více...

05.09.2022

FEDIAF vítá novou prezidentku Rosu Carbonell

Více...

02.09.2022

Článek FEDIAF k problematice biopaliv a potenciálního využití vedlejších produktů živočišné výroby kategorie 3.

Více...

25.08.2022

Lidé chtějí svým zvířatům dávat potravu, jejíž výroba nezatěžuje životní prostředí. Trvale udržitelné suroviny, výroba šetrná k životnímu prostředí, recyklovatelné obalové materiály – všechny tyto faktory hrají klíčovou úlohu při zajišťování dlouhodobé udržitelnosti odvětví výroby potravy pro domácí zvířata.

Více...

10.08.2022

Zákonem č. 246/2022 Sb. byl změněn zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, s účinností od 1. října 2022

Více...

10.08.2022

Zákonem č. 247/2022 Sb. byl změněn zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. října 2022

Více...

19.07.2022

Vysoké teploty mohou způsobit problémy hospodářským i zájmovým zvířatům

Více...

17.07.2022

zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů

Více...

17.07.2022

zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů

Více...

01.07.2022

kterým se mění nařízení (EU) č. 68/2013 o katalogu pro krmné suroviny

Více...

30.06.2022

SVPDZ připravilo dokument "Fakta a čísla 2021", který obsahuje statistické informace o českém trhu s potravinami pro domácí zvířata za rok 2021

Více...

« 1 3 5 6 7 8 9 10 »