Přihlášení
 

Aktuality

12.01.2023

o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny

Více...

11.01.2023

Hotová krmiva pro zvířecí mazlíčky dnes seženeme ve většině zemí světa a na nejrůznějších místech – v chovatelských potřebách, veterinárních ordinacích a na klinikách, v supermarketech, velkoobchodech i na internetu.

Více...

06.01.2023

Evropská komise přezkoumá požadavky týkající se obalů a obalových odpadů v EU. To bude zahrnovat posouzení toho, jak: 1/zlepšit koncepci obalových materiálů, aby se zvýšilo jejich opětovně používání a recyklace, 2/ zvýšit obsah recyklovaného materiálu v obalech, 3/ bojovat proti nadměrnému množství obalů a 4/ snížit objem obalů.

Více...

05.01.2023

Komise vydala dne 06/01/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/59 ze dne 5. ledna 2023 o povolení přípravku Pediococcus pentosaceus DSM 32292 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat.

Více...

05.01.2023

Komise vydala dne 06/01/2023 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/61 ze dne 5. ledna 2023 o povolení přípravku endo-1,4- beta-glukanázy z Aspergillus niger CBS 120604, přípravku endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Aspergillus neoniger MUCL 39199, přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma citrinoviride MUCL 39203 a přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma citrinoviride CBS 614.94 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat.

Více...

01.01.2023

Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna pod číslem 359/2022 novela zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle a nekalých obchodních praktikách při prodeji zemědělských a potravinářských produktů, která nabyla účinnosti 1. lednem 2023. Novelou Česká republika implementovala směrnici EU 2019/633, o nekalých praktikách

Více...

21.12.2022

Více...

20.12.2022

FEDIAF vydal poslední informační zpravodaj roku 2022 obsahující novinky z evropského průmyslu potravy pro domácí zvířata.

Více...

20.12.2022

Dne 20. 12. 2022 došlo ke zveřejnění excelovského souboru: Propočet velikosti podniku, pro identifikaci velikosti podniku na základě propojených a partnerských podniků, kterým žadatel prokáže, že dle účetní závěrky za rok 2021 je velkým podnikem.

Více...

06.12.2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu přijímá žádosti v rámci Výzvy 1 z Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen až do 8. února 2023.

Více...

28.11.2022

Evropská komise připravila návrh Nařízení o označování ekologických krmiv pro zvířata v zájmovém chovu

Více...

22.11.2022

kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech, ve znění vyhlášky č. 20/2020 Sb.

Více...

15.11.2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu začalo přijímat žádosti o dotace z programu podpory pro velké firmy na pomoc se zvýšenými náklady na plyn a elektřinu podle tzv. Dočasného krizového rámce Evropské komise (DKR). Podnikatelé mohou žádat do 31. ledna 2023, připraveno je až 30 miliard korun.

Více...

21.10.2022

Vláda dne 19. října 2022 schválila aktualizaci Programu podpory pro firmy na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádného růstu jejich cen podle tzv. Dočasného krizového rámce Evropské komise. Předpokládaná alokace programu je až 30 miliard korun.

Více...

19.10.2022

EuropeanPetFood lituje, že Evropský parlament pokračuje v legislativě FuelEU Maritime, která nevylučuje používání živočišných tuků kategorie 3 jako lodního paliva.

Více...

« 1 3 4 5 6 7 8 9 10 »